فروش کشوری مسکن در سرانجام پاییز دو برابر شد؛ کدام شهر در رشد معاملات مسکن صدرنشین است؟

به گزارش مجله باهام، خبرنگاران: بازار کشوری ملک به شکل صعودی وارد معاملات زمستانی شد. داده های مربوط به معاملات مسکن در کل کشور نشان می دهد حجم خرید ها در آذر نسبت به آبان دو برابر شد و بعد از 4 ماه، میزان فروش واحدهای مسکونی در شهرها، پنج رقمی شد.

فروش کشوری مسکن در سرانجام پاییز دو برابر شد؛ کدام شهر در رشد معاملات مسکن صدرنشین است؟

جهت دریافت خدمات اجرای اجرای روف گاردن با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. روف گاردن و بام سبز با بهترین قیمت و بهترین کیفیت را از ما بخواهید.

به گزارش مجله باهام این افزایش چشمگیر در معاملات کشوری بعد از ثبات و کاهش قیمت مسکن رخ داده است. با این حال نبض معاملات هنوز تا عادی شدن فاصله دارد. براساس آمار دیگر، متوسط قیمت مسکن در مراکز استان ها در ماه مهر نسبت به شهریور ثابت ماند.

با ثبت فروش دو برابری مسکن در کشور در آذرماه، بازار کشوری املاک مسکونی به شکل صعودی از پاییز به زمستان وارد شد.آنالیز ها با استناد به آمارهای سامانه رهگیری معاملات مسکن نشان می دهد، حجم معاملات خرید مسکن در آخرین ماه از فصل پاییز امسال در مقایسه با آبان ماه، 100 درصد افزایش یافت و به این ترتیب بازار زمستانی مسکن با تجربه رشد دو برابری معاملات خرید واحدهای مسکونی در ماه سرانجامی پاییز شروع شد.آذرماه امسال در حالی 21 هزار معامله خرید مسکن در کل کشور انجام شد که این میزان در مقایسه با حجم معاملات خرید مسکن در آبان ماه دو برابر افزایش داشته است. همچنین از این میزان حدود 8 هزار معامله خرید مربوط به تهران بوده است. محاسبات اجرا شده نشان می دهد حجم معاملات خرید مسکن در کل کشور در آذرماه در مقایسه با آبان ماه در حالی 100 درصد رشد داشته است که بدون محاسبه تهران در تحولات کشوری مسکن، میزان رشد حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در سایر شهرها 86 درصد بوده است. این در حالی است که آذرماه امسال حجم معاملات خرید آپارتمان در پایتخت در مقایسه با آبان ماه 146 درصد رشد کرد که بیشترین میزان رشد ماهانه حجم معاملات خرید مسکن در تهران از ابتدای امسال تا به امروز محسوب می گردد. آمارها نشان می دهد در آخرین ماه از فصل پاییز حجم معاملات خرید مسکن در همه شهرهای کشور بدون در نظر دریافت تحولات مسکن تهران، بعد از گذشت 4 ماه پنج رقمی شده و از ثبت 10هزار معامله خرید مسکن در طول یک ماه فراتر رفته است. پیش از این و طی چهار ماه گذشته منتهی به ابتدای آذرماه، در هر ماه کمتر از 10 هزار معامله خرید مسکن در شهرهای کشور (به استثنای تهران) انجام شد. در آذرماه این میزان با عبور از مرز 10 هزار فقره به ثبت 13 هزار فقره معامله خرید مسکن در همه شهرها بدون محاسبه تعداد معاملات خرید مسکن شهر تهران منجر شد. حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور دقیقا در همان ماهی به طور چشمگیر افزایش یافت که در تهران نیز در همین ماه افزایش قابل توجه تعداد معاملات خرید آپارتمان تجربه شد. در آذرماه که ماه پرش معاملات خرید مسکن به لحاظ تعداد معاملات خرید آپارتمان محسوب می گردد بازار کشوری معاملات مسکن نیز رشد چشمگیر حجم خرید را تجربه کرد هر چند میزان رشد حجم معاملات خرید مسکن در تهران به میزان قابل توجه بیشتر از رقم رشد تعداد معاملات خرید واحدهای مسکونی در سایر شهرهای کشور بوده است.

علت رشد معاملات کشوری مسکن

با این حال بازار معاملات خرید مسکن سایر شهرهای کشور نیز دقیقا به همان علتی که بازار مسکن تهران در آذرماه با افزایش حجم معاملات خرید آپارتمان روبرو شد، رشد چشمگیر تعداد معاملات خرید مسکن را تجربه کرد.بازار معاملات مسکن شهر تهران بعد از چند ماه پیاپی ریزش حجم معاملات خرید مسکن و به دنبال آن بروز ثبات و حتی کاهش تورم ماهانه، آذرماه امسال برای ورود بخشی از متقاضیان منتظر در حاشیه بازار برای خرید مسکن به طور نسبی مطلوبیت خرید پیدا کرد. به عبارت دیگر بخشی از متقاضیانی که به دلیل جهش قیمت مسکن در سال 97 به اجبار به حاشیه بازار رانده شده بودند بعد از گذشت چند ماه از رکود بازار مسکن، ثبات و کاهش میانگین قیمت اسمی مسکن در تهران به بازار ورود نموده و اقدام به خرید آپارتمان در تهران کردند.بازگشت این گروه از متقاضیان به بازار مسکن و اقدام آنها برای خرید آپارتمان موجب شد بازار معاملات مسکن شهر تهران از ابررکود معاملاتی خارج گردد. مشابه این شرایط به شکل خفیف تر در سایر شهرها نیز تجربه شد. اگر چه در ماه سرانجامی پاییز، میزان رشد معاملات خرید مسکن در سایر شهرها کمتر از میزان رشد حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران رقم خورد اما در این شهرها نیز بخشی از متقاضیان مسکن به دنبال بروز ثبات قیمتی و پشت سر گذاشتن ابررکود معاملاتی چند ماهه وارد بازار شدند و اقدام به خرید مسکن کردند.

با این حال، سرعت خروج از ابررکود معاملاتی در این شهرها کمتر از تهران بوده است. هرچند نه در تهران و نه در سایر شهرها شرایط ایجاد شده در آذرماه به دنبال افزایش قابل توجه حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در مقایسه با آبان ماه را نمی توان به معنای خروج کامل از رکود و تجربه رونق معرفی کرد. به طور متوسط در همه شهرها بدون محاسبه تحولات بازار مسکن شهر تهران، در شرایط معمولی و رونق نسبی، ماهانه به طور طبیعی و متعارف 35 تا 40 هزار معامله خرید مسکن به ثبت می رسد. این در حالی است که این میزان در آذرماه در این شهرها تنها 13 هزار فقره معامله خرید بود. به این ترتیب درست است که بازار معاملات مسکن هم در تهران و هم در سایر شهرها از ابررکود معاملاتی که در ابتدای پاییز تجربه شد خارج شده است، اما بازار کشوری مسکن کماکان در رکود نهاده شده است و شرایط فعلی به هیچ وجه به معنای بروز رونق معاملاتی مسکن نیست.رصد تغییرات نقطه ای بازار کشوری مسکن طی یک ونیم سال گذشته نشان می دهد، تحولات مسکن هم به لحاظ تغییرات حجم معاملات و هم از نظر نوسانات قیمتی ابتدا در تهران تجربه شده و سپس به سایر شهرها سرایت نموده است. در سال 97 رشد نقطه ای تعداد معاملات خرید مسکن در تهران به طور متوسط منفی 50درصد بوده است. به این معنا که تعداد معاملات خرید مسکن در شهر تهران در یک سال 97 در مقایسه با یک سال 96 معادل 50 درصد افت کرد و به نصف کاهش یافت. اما این میزان ریزش در سایر شهرهای کشور معادل 20 درصد رقم خورد.در واقع رکود معاملاتی مسکن ابتدا از تهران شروع شد. اما در نیمه سال 98 به دنبال سرایت رکود معاملات مسکن از تهران به سایر شهرها و افزایش سرعت ریزش حجم معاملات خرید در این شهرها، میزان افت معاملات خرید مسکن در تهران و سایر شهرها با یکدیگر برابر شد.

در واقع در میانه امسال، سرعت ریزش معاملات مسکن در تهران و سایر شهرها به یک میزان رقم خورد. در حالی که تا نیمه اول سال 98 سرعت افت تعداد معاملات خرید مسکن در سایر شهرها کمتر از تهران بود، اما در مهرماه سرعت ریزش معاملات یکسان شد. حجم معاملات خرید مسکن در تهران در حالی مهرماه امسال در مقایسه با مهرماه سال گذشته 64 درصد ریزش کرد که این میزان افت در همین بازه زمانی در سایر شهرها نیز معادل همین رقم-افت 64 درصدی-بود.با این حال و به دنبال پیروی بازار مسکن سایر شهرها از تحولات مسکن تهران، با کاهش سرعت افت تعداد معاملات خرید مسکن در شهر تهران در آبان ماه،در حالی کاهش 40 درصدی حجم معاملات خرید مسکن در این ماه در مقایسه با آبان ماه سال گذشته تجربه شد که بازار مسکن در سایر شهرها با همان سرعت مهرماه، ریزش 64درصدی حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی را به ثبت رساند. بازار معاملات مسکن شهر تهران در حالی در آبان ماه با کم شدن سرعت افت تعداد معاملات خرید آپارتمان در جهت خروج از ابررکود معاملاتی نهاده شد که بازار معاملات مسکن در سایر شهرها کماکان در ابررکود در حال پیشروی بود. اما در آذرماه نه تنها ریزش معاملات مسکن در تهران و رشد منفی تعداد معاملات متوقف شد بلکه در این ماه حجم معاملات خرید آپارتمان در مقایسه با آذرماه سال گذشته 45درصد رشد کرد.در سایر شهرها نیز هر چند کماکان رشد تعداد معاملات خرید مسکن منفی بود و تعداد معاملات در مقایسه با آبان ماه 4درصد کاهش داشت اما سرعت افت معاملات مسکن در مقایسه با دو ماه مهر و آبان به میزان قابل توجهی کاهش یافت و بازار کشوری مسکن نیز به تبعیت از بازار مسکن شهر تهران در جهت خروج از ابررکود ساختمانی و ثبت رشد مثبت حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی نهاده شد. در واقع در حالی که در آذرماه امسال در مقایسه با آذرماه سال گذشته حجم معاملات خرید مسکن افزایش 45 درصدی داشته است، بازار معاملات مسکن سایر شهرها نیز در جهتی نهاده شده است که انتظار می رود تغییرات نقطه ای حجم معاملات مسکن در آن در ماه های پیش رو مثبت گردد. هم اکنون سرعت سقوط حجم معاملات خرید مسکن در سایر شهرهای کشور در حال متوقف شدن و رسیدن به نقطه صفر است و انتظار می رود پس از توقف سرعت ریزش حجم معاملات، در ماه های پیش رو تجربه تهران در جهت ثبت رشد مثبت تعداد معاملات خرید املاک مسکونی در سایر شهرها نیز تکرار گردد.

آخرین قیمت مسکن در 31 مرکز استان

برآوردهای اجرا شده از تازه ترین سطح قیمتی هر مترمربع واحد مسکونی در 31 مرکز استان کشور نشان می دهد در مهرماه امسال میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در همه مراکز استان های کشور به 7 میلیون و 450 هزار تومان رسید.این میزان برای دومین ماه پیاپی بدون تغییر مانده است. در واقع رشد ماهانه میانگین قیمت مسکن در 31 مرکز استان کشور صفر بوده است. تورم ماهانه مسکن در مراکز استان های کشور در شهریور ماه نیز صفر بوده است. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 31 مرکز استان کشور در شهریورماه 7 میلیون و430 هزار تومان بود که این میزان در مقایسه با مردادماه بدون تغییر بوده است. آنالیز های دنیای اقتصاد بر پایه آمارهای سامانه رهگیری معاملات مسکن نشان می دهد اوج میانگین قیمت مسکن در 31 مرکز استان کشور مربوط به تیرماه امسال بوده است. در اولین ماه از فصل تابستان امسال میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در 31 مرکز استان کشور به 7میلیون و 600 هزار تومان رسید که بالاترین سطح میانگین قیمت مسکن در این شهرها تا سرانجام مهرماه امسال بوده است. پیش از این مرکز آمار ایران نیز در گزارشی از تحولات کشوری بازار مسکن میانگین قیمت مسکن در همه شهرهای کشور در تابستان امسال را منتشر کرد؛ درحالی که داده های سامانه رهگیری معاملات مسکن میانگین قیمت مربوط به 31 مرکز استان کشور را نشان می دهد اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار مربوط به میانگین قیمت مسکن همه شهرهای کشور در دومین فصل امسال است. براساس آخرین گزارش مرکز آمار از تحولات کشوری بازار مسکن در تابستان امسال میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در همه شهرهای کشور به 3 میلیون و 665 هزار تومان رسیده است. این میزان در مقایسه با تابستان سال گذشته با رشد 64 درصدی همراه شده است.همچنین میانگین قیمت مسکن در شهرهای کشور در تابستان امسال در مقایسه با یک فصل قبل از آن-بهار 98-نیز 4 درصد رشد داشته است.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 30 بهمن 1398 بروزرسانی: 30 بهمن 1398 گردآورنده: baham1.ir شناسه مطلب: 762

به "فروش کشوری مسکن در سرانجام پاییز دو برابر شد؛ کدام شهر در رشد معاملات مسکن صدرنشین است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فروش کشوری مسکن در سرانجام پاییز دو برابر شد؛ کدام شهر در رشد معاملات مسکن صدرنشین است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید