مقاله: تعبیر خواب شترمرغ، معنی دیدن شترمرغ در خواب چیست؟

به گزارش مجله باهام، ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند شترمرغ رابکشت، دلیل که بر مردی بیابانی دست یابد و او را قهر کند. اگر بیند در خانه شترمرغ با پر یا استخوان او داشت، دلیل که از مردی بیابانی او را مالی حاصل شود. اگردید که بچه شترمرغ داشت، دلیل که فرزند مرد بیابانی او را حاصل شود.

مقاله: تعبیر خواب شترمرغ، معنی دیدن شترمرغ در خواب چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: معبران شترمرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده اند. عقیده عموم معبران این است که کسانی که در شهرها زندگی نمی کنند و به لباس معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند در خواب های ما به شکل حیواناتی ظاهر می شوند که عجیب و نادرند و ما به ندرت ممکن است آن حیوانات را ببینیم. شترمرغ یکی از آن ها است که معبران مردی بیابانی دانسته اند و بالطبع شترمرغ هم زنی است بیابانی. این عقاید را می توانیم این طور توجیه کنیم که هر کس به نظر ما عجیب جلوه کند در خواب های ما به شکل این حیوانات متجلی می شود.

محمد بن سیرین گوید: شترمرغ در خواب مرد بیابانی بود. اگر شترمرغ ماده بود زن بیابانی بود. اگر بیند شترمرغ ماده گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زنی بدین صفت که گفتم بخواهد یاکنیزک بخرد. اگر بیند بر شترمرغ نشسته بود، دلیل که به سفر بیابان رود و بعضی از معبران گفته اند که بر مردی بیابان نشین غالب شود و به کاری بزرگ رسد.

منبع مقاله: تعبیر خواب شترمرغ، معنی دیدن شترمرغ در خواب چیست؟

انتشار: 14 دی 1400 بروزرسانی: 14 دی 1400 گردآورنده: baham1.ir شناسه مطلب: 2017

به "مقاله: تعبیر خواب شترمرغ، معنی دیدن شترمرغ در خواب چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مقاله: تعبیر خواب شترمرغ، معنی دیدن شترمرغ در خواب چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید