درباره تیم مجله باهام

با مجله باهام بهتعر زندگی خواهیم کرد. مجله تفریحی و سرگرمی دورهمی، با هم شاد باشیم، اینجا از همه جا و همه چیز براتون خواهیم گفت، از ترفندهای ویندوز تا آخرین رویدادهای ایران و جهان.