ژیمناستیک

امکانات بیشتری برای بانوان فراهم گردد

ناهید فرهنگی بین ساکنان منطقه 9 به ویژه محله های استادمعین و هاشمی چهره ای شناخته شده است.

7 آبان 1398

3.5 درصد جمعیت کرمانشاه ورزشکارهستند

وحید خسروی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: تعداد ورزشکار سازمان یافته و بیمه شده ورزشی به عنوان یکی از ملاک های ارزیابی استان ها در توسعه ورزش به شمار می رود.

1 اسفند 1397