مقدار مصرف سموم در محصولات کشاورزی ایران چقدر است؟

به گزارش مجله باهام، در ایران میانگین مصرف سم در هر هکتار 400 گرم است در حالی که میانگین مصرف سم دنیا 1.7 کیلوگرم است، به عبارت دیگر مصرف سموم در محصولات کشاورزی ایران یک چهارم میانگین دنیای است.

مقدار مصرف سموم در محصولات کشاورزی ایران چقدر است؟

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: با توجه به مسائل پیش آمده درخصوص برگشت محصولات کشاورزی از بعضی کشورها، به تازگی سامانه ای راه اندازی شده که همه تولیدنمایندگان و صادرنمایندگان بخش کشاورزی در آن شناسه دار می شوند.

شاهپور علائی مقدم درباره برگشت محصولات کشاورزی از روسیه و بعضی کشور های دیگر اضافه نمود: ظرف مدت 10 روز این سامانه طراحی شد و در یک تا دو روز آینده با راه اندازی آن تمامی تولیدنمایندگان و صادرنمایندگان باید اطلاعات محصول صادراتی و مشخصات فنی را اعلام نمایند.

رییس سازمان حفظ نباتات کشور توضیح داد: هر کشور دارای یک استاندارد بین المللی تحت عنوان MRL است، براساس کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات که ایران نیز عضو همین کنوانسیون است و براساس معاهدات بین المللی کشور ها ملزم به رعایت به جای مانده سموم در بافت های گیاهی هستند.

وی گفت: اینکه ما برگشت محصول از کشور های مقصد را داشتیم به واسطه سموم بیش از حد نبوده است، زیرا هر کشور MRL مخصوص خود را دارد و ما هیچ گونه گزارش، آنالیز و گزارش و نامه ای مبنی بر این موضوع که محصولات ما بیش از مقدار استاندارد سم داشته، نداشته ایم.

علائی مقدم گفت: علت برگشت بعضی محصولات این بود که مقررات و پروتکل های کشور های مقصد عوض شده، یعنی به جای اینکه کشور مقصد محصولات را آنالیز نمایند و گواهی بهداشتی و سلامت بدهند می خواهند بدانند محصول در کدام مزرعه تولید می گردد و چه عملیات داشتی روی محصول اتفاق می افتد، از جمله یادداشت برداری برای اینکه چه اندازه سم و آفتکش زده می گردد و چه اندازه تغذیه گیاهی انجام می گردد؟

وی ادامه داد: با تغییر این پروتکل ها که براساس استاندارد کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات است، در واقع به جای پایش و رصد محصول، کشور ها کوشش دارند بستر های تولید، تولید و بخش بسته بندی و صادرات را رصد نمایند که طرف روسی اظهار داشت تا ما ندانیم که ردیابی این محصولات از کدام مزرعه و گلخانه است اجازه ورود محصول به روسیه را نمی دهیم.

این مقام مسوول اضافه نمود: این اقدام احتیاجمند وجود سامانه ای برای ردیابی محصول تولیدنمایندگان و صادرنمایندگان است که به تازگی بستر های لازم برای این کار فراهم شده و از این پس همه بهره برداران و تولیدنمایندگان و صادرنمایندگان کشور تحت سامانه ای شناسه دار می شوند.

وی افزود: روسیه بعد از برگشت محصول فلفل دلمه ای به ایران، به علت ناشناس بودن چهار سمی که استفاده شده بود در نامه ای اظهار داشت که به علت عدم انطباق سموم مصرفی در این محصولات با سموم مصرفی روسیه این محصولات قابل تایید نیست و بعد صادرات این محصول را متوقف کردند.

رییس سازمان حفظ نباتات کشور اظهار داشت: بعلاوه زمانی به ما نامه زدند و اظهار داشتند منشا تولیدات این محصولات را در سامانه اعلام کنید ما در ایران سامانه ای برای بهره برداران نداشتیم و صادرنمایندگان ما نیز از مزارع مختلف محصول را خریداری و در سردخانه های مخصوص سورت و بسته بندی و لیبل زنی می نمایند.

سندی مبنی بر سمی بودن و غیرمتعارف بودن بافت گیاهی نداشتیم/ حذف صادرنمایندگان به وسیله روسیه

علائی مقدم گفت: اکنون هیچ سند و مدرکی مبنی بر سمی بودن و نامتعارف بودن سموم در بافت گیاهی ایران نداشتیم، گفت: حتی چهار سم مصرفی ایران که مورد تایید کشور روسیه قرار نگرفت در اتحادیه اروپا و به وسیله موسسه تحقیقاتی گیاه پزشکی ثبت شده است و جزو سموم مجاز هستند.

وی اضافه نمود: فلفل برگشتی همان چهار سمی که برای کشور روسیه ثبت نشده بود بهانه ای شد تا از این پس همه بستر های تولید و تولید مورد آنالیز قرار گیرد.

این مقام مسوول ادامه داد: بنابراین برای برطرف این مشکل چهار جلسه وبیناری برگزار کردیم و هیاتی به روسیه رفت در آن جلسه خواسته ها مکتوب اعلام شد که هر بستر تولید پرونده ای داشته باشد، اگر بدانیم که محموله استاندارد کشور ما را رعایت نمی کند ما صادرنماینده را حذف خواهیم کرد.

به گفته رییس سازمان حفظ نباتات کشور، فلفل دلمه ای دارای یک طول دوره رویش تا برداشت چهار ماهه دارد که فلفل تولید شده و برداشت شده و در محل نگهداری، سورت و بسته بندی قرار می گیرد و دیگر ما به بستر تولید دسترسی نداریم.

علائی مقدم گفت: در کشور ما برای محصولات کشاورزی 2 گواهی بهداشتی و سلامت داریم، طبق قانون براساس احکام برنامه ششم توسعه، احکام دائمی کشور و توضیح وظایف سازمان بهداشت و درمان و سازمان حفظ نباتات داریم. بحث گواهی سلامت بر عهده سازمان غذا و دارو است که وزارت بهداشت و درمان در به جای مانده سموم و فلزات و آلاینده ها و به جامانده نیترات به صورت تصادفی در پایانه ها انجام می گردد.

میانگین مصرف سم در ایران 400 گرم در هر هکتار، به علت بالا بودن قیمت ها

رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: در کشور ما میانگین مصرف سم در هر هکتار چهار دهم کیلوگرم (400 گرم) است در حالی که میانگین مصرف سم جهان 1.7 کیلوگرم است که این آمار ما بر اساس سمی که به وسیله سازمان حفظ نباتات و فروشگاهی سموم براساس سطح زیرکشت و محصول تولیدی مورد مصرف قرار می گیرد محاسبه می گردد.

وی گفت: ژاپن و چین میانگین مصرف سموم شان 12 کیلوگرم در هکتار و آمریکا 11.5 کیلوگرم در هکتار است. در کشور ما میانگین مصرف سموم به علت بالا بودن قیمت ها و عدم آگاهی کشاورزان خرده پا در استفاده به موقع آفات و بیماری ها پایین است.

علائی مقدم اضافه نمود: 98 درصد سم مورد احتیاج کشور ما وارداتی است و با خروج ارز وارد کشور می گردد و بیشتر کشاورزان خرده پا توان استفاده از این سموم را ندارند، اما عمده سمومی که در به جای مانده محصولات کشاورزی است سمومی است که در بخش سبزی و صیفی و محصولات تولیدی محیط های کنترل شده مانند گلخانه ها وجود دارد، به طور مثال فلفلی که به روسیه صادر می گردد در فضای گلخانه ای برای بازار پسندی جلوگیری از آفت از آفتکش استفاده می نمایند.

به گفته وی، البته وقتی قیمت سم افزایش می یابد بعضی سودجویان می توانند سم ناخالص و تقلبی وارد بازار نمایند که این مشکل ساز است.

مردم سالم ترین محصولات کشاورزی را مصرف می نمایند

علائی مقدم به مردم اطمینان داد که هیچ محصول تولیدی کشاورزی و غذایی کشور سمی نیست و گفت: براساس قانون مرجع اطلاع رسانی در سلامت محصولات کشاورزی و غذا که وزارت بهداشت و درمان و در بحث بهداشت محصولات کشاورزی سازمان حفط نباتات است و نه هیچ منبعی مانند شبکه های مجازی.

نظارت به وسیله 102 پست قرنطینه ای

رییس سازمان حفظ نباتات کشور توضیح داد: اکنون هر محصولی که مورد پسند کشور مقصد نباشد در برگشت محصول هم سازمان حفظ نباتات و هم سازمان غذا و دارو در 102 پست قرنطیه ای موجود در کشور محصول را رصد و پایش و آنالیز می نمایند تا محصول عوض نشده باشد.

امکان وجود به جامانده نیترات در سیب زمینی های درشت

وی درباره سیب زمینی گفت: در محصول سیب زمینی به جای مانده نیترات مطرح است، عمدترین تهدید در سلامت انسان در بعضی بافت های گیاهی استفاده بی رویه از کود اوره است که باعث تجمع نیترات در محصول می گردد که در محصولات درشت بیشتر دیده می گردد.

کیوی تولیدی ایران سم ندارد

رییس سازمان حفظ نباتات کشور درباره کیوی برگشتی به ایران، اضافه نمود: در کیوی کشور ما هیچ نوع سمی در استان های تولید نماینده همانند مازندران، گیلان و گلستان استفاده نمی گردد، بنابراین این محصول به جای مانده سموم ندارد.

سفیدی گوجه فرنگی به علت عدم رعایت دوره کامل رشد

وی درباره سفیدی وسط گوجه فرنگی گفت: این محصول به علت اینکه از بذر های هیبریدی استفاده می گردد و دوره رشد این محصول کامل نمی گردد وسط گوجه فرنگی سفید رنگ است و ربطی به به جامانده سموم ندارد.

صادرات 108 هزارو 500 تن سبزی و صیفی در یک ماه اخیر

علائی مقدم گفت: براساس آمار 27 اذرماه تا 3 دی ماه 1400 صادرات کشور ما 108 هزارو 500 تن سبزی و صیفی با صدور پنج هزارو 260 گواهی است بنابراین اگر محصول تولیدی ایران سالم نباشد نمی توانیم شاهد افزایش رشد صادرات باشیم.

وی افزود: بعلاوه در هفته اخیر چهار تا 10 دی ماه نیز پنج هزار و 680 فقره گواهی بهداشتی قرنطینه ایران با صادرات 15 هزار و 600 تن محصول شامل خیار، فلفل دلمه ای، بادمجان، لوبیا سبز، پیاز، کدو و کرفس و ... صادر شد.

این مقام مسوول ادامه داد: اکنون فقط مرجع قانونی برای اطلاع رسانی مردم وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو است که اگر مردم به این توصیه ها و اطلاعیه ها توجه نمایند به طور حتم با مشکل روبه رو نمی شوند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 3 اسفند 1400 بروزرسانی: 3 اسفند 1400 گردآورنده: baham1.ir شناسه مطلب: 2072

به "مقدار مصرف سموم در محصولات کشاورزی ایران چقدر است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مقدار مصرف سموم در محصولات کشاورزی ایران چقدر است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید